ASG

Velkommen til Akademikernes Sammenslutning i Grønland’s hjemmeside.

 

 

 

ASGs formål

Ilinniagartuut Kattuffiat /Akademikernes Sammenslutning i Grønland (IK/ASG) har til formål at varetage medlemmernes fælles interesser på de økonomiske, sociale, kulturelle, forsknings- og uddannelsesmæssige områder samt på andre områder, der er af betydning for akademikernes forhold, og at skabe øget forståelse for den samfundsmæssige betydning af, at der sikres det akademiske arbejde rimelige vilkår.


ASG TR-kursus hvert år

ASG plejer at afholde Tillidsrepræsentantkursus i September hvert år i Nuuk.

Kurset plejer at være delt op mellem nye og erfarne tillidsrepræsentanter og suppleanter og tildels med samlet undervisning for alle deltagere.

Der er bl.a. arbejde med forskellige cases fra det virkelige TR-liv, forhandlingsteknik, oplæg om fagbevægelsen, TR´s rolle og opgaver, oplæg om relevant lovgivning. Desuden plejer der at oplæg være et oplæg fra MP Pension. Kurset lægger op til mange gode diskussioner og det er undervisernes indtryk, at mange får relevant viden og erfaring med fra kurset.

Underviserne kommer fra Danmark og medbringer altid evalueringsskemaer, så ros, kritik og forslag kan tages med når næste års TR-kursus skal planlægges.

Nåede du ikke med i år, så kan du glæde dig til næste års kursus.

 

 


Vi arbejder i øjeblikket på at lave forbedringer på hjemmesiden. Ønsker du at kontakte ASG´s bestyrelse, så kan du sende en mail til følgene adresse: asg@asg.gl