ASGs TR Kurser

IK/ASG afholder kursus for TR og TR-suppleanter i Grønland.

TR-kursus 2020                                                                              1. maj 2020

Kære TR/TR-suppleant

ASG afholder kursus for TR og TR-suppleanter i Grønland.

Kurset varer tre dage og afholdes fra tirsdag den 1. september til torsdag den 3. september 2020

TR-kurset vil som sidste år blive delt i en kursusdel og en TR-konference del. TR-konference, vil som sidste år omhandle fremtiden for akademikerne i Grønland.

Du har mulighed for at tilmelde dig alle 3 dage. Vi opfordrer alle til at tilmelde sig hurtigst muligt uanset hvor de bor.

Kurset afholdes på Sømandshjemmet i Nuuk. Det nærmere program for kurset vil blive fremsendt senere.

Der er et deltagerloft på 32 deltager. Det er først til mølle-princip.

Tilmeldingsfrist er fredag den 31. juli 2020 kl. 12

For deltagere, der ikke bor i Nuuk:

ASG afholder udgifterne til flybillet og overnatning på Sømandshjemmet i Nuuk.

Som udgangspunkt vil rejsedagene være mandag den 31. og fredag den 4. september. Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er jeg til jeres rådighed. For at sikre de gode flyforbindelse og for at mi-nimere rejse- og opholdsomkostningerne, opfordres der til hurtig tilmelding meget gerne før som-merferien, særligt for de udenbys deltager.

Line Kronborg Danielsen

 

Sekretariat for IK-ASG

asg@asg.gl

www.asg.gl

cid:image001.png@01D49779.21F50610

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

TR-kursus 2019                                                                          

Kære TR/TR-suppleant

ASG afholder kursus for TR og TR-suppleanter i Grønland.

Kurset varer tre dage og afholdes fra tirsdag den 3. september til torsdag den 5. september 2019

Selve TR-kurset foregår tirsdag og onsdag. Torsdagen bliver afsat til en fælles TR-konference, hvor fremtiden for akademikerne i Grønland bliver sat på dagsordenen.

 

Du har mulighed for enten at tilmelde dig alle 3 dage eller alternativt kun at tilmelde dig på tredjedagen. Vi opfordrer alle til at tilmelde sig uanset hvor de bor, men hvis personer, der bor udenfor Nuuk, kun har mulighed for at deltage på tredjedagen, så ønsker vi, det bliver muligt for dem at deltage via videokonference i stedet.

 

Kurset afholdes på Sømandshjemmet i Nuuk. Det nærmere program for kurset vil blive fremsendt senere.

Der er et deltagerloft på 32 deltager. Det er først til mølle-princip.

Tilmeldingsfrist er torsdag den 1. august 2019 kl. 12

For deltagere, der ikke bor i Nuuk:

ASG afholder udgifterne til flybillet og overnatning på Sømandshjemmet i Nuuk.

Som udgangspunkt vil rejsedagene være mandag den 2. september og fredag den 6. september. Det er dog endnu uvist om der vil være fly mandagen op til kurset, også afhængigt af hvilke byer der skal rejses fra, og derfor kan det betyde, at deltagere fra kysten allerede skal rejse til Nuuk fra fredag den 30. august 2019

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er jeg til jeres rådighed.

Line Kronborg Danielsen

 

Sekretariat for IK-ASG

asg@asg.gl

www.asg.gl

cid:image001.png@01D49779.21F50610


                                                                                                                                                                                                                                                                           

ASG har netop afholdt årets TR-kursus den 3.-5. september 2018 i Nuuk. Der var i alt 39 deltagere, det største deltagerantal i flere år!

Kurset var tildels delt op mellem nye og erfarne tillidsrepræsentanter og suppleanter og tildels med samlet undervisning for alle deltagere.

Der var bl.a. arbejde med forskellige cases fra det virkelige TR-liv, forhandlingsteknik, oplæg om fagbevægelsen, TR´s rolle og opgaver, oplæg om relevant lovgivning. Desuden var der oplæg fra MP Pension om pensionsreformen. Der var masser af gode diskussioner og det er undervisernes indtryk, at mange fik relevant viden og erfaring med fra kurset.

Underviserne fra Danmark var rigtig godt tilfredse med kurset, og nu gennemgås deltagernes evalueringsskemaer, så ros, kritik og forslag kan tages med når næste års TR-kursus skal planlægges.

Nåede du ikke med i år, så kan du glæde dig til næste års kursus. Der vil blive sendt invitationer ud til alle tillidsrepræsentanter i løbet af foråret 2019.

 

Næste kursus forventes at ligge i september 2019, og der vil blive sendt invitationer ud i løbet af foråret 2019, ligesom der vil blive informeret om kurset her på hjemmesiden.