Overenskomster og aftaler

Løn & Ansættelse

Overenskomter og aftaler gældene for ASG

I praksis er der to overenskomster på IK/ASG-området: ”DJØF-overenskomsten” for juridiske kandidater og universitetsøkonomer m.fl. samt ”AC-overenskomsten” for ingeniører, arkitekter, gymnasielærere, magistre og psykologer.

Dertil er der en grænsedragningsaftale for tjenestemænd ansat af Selvstyret eller af kommunerne i stillinger, som ved grænseaftale er henført til IK/ASG og som omfatter medlemsgrupper organiseret i de tilsluttede organisationer.

For gældende overenskomster, se ASA’s hjemmeside

Fagforeninger

Se de enkelte fagforeningers hjemmesider for mere information om de forskellige fagforeninger: