ASGs formål

Formålet med organisationen

Ilinniagartuut Kattuffiat /Akademikernes Sammenslutning i Grønland (IK/ASG) har til formål at varetage medlemmernes fælles interesser på de økonomiske, sociale, kulturelle, forsknings- og uddannelsesmæssige områder samt på andre områder, der er af betydning for akademikernes forhold, og at skabe øget forståelse for den samfundsmæssige betydning af, at der sikres det akademiske arbejde rimelige vilkår.

 

Hvordan bliver man medlem?

IK/ASG er en paraplyorganisation for en række danske AC-organisationer. Det betyder at det er de faglige organisationer, der er medlem af IK/ASG og privatpersoner kan således ikke blive medlem af IK/ASG.

Hvis du er medlem af en af de danske AC-organisationer vil du dog automatisk samtidigt være medlem af IK/ASG, når du bor og arbejder i Grønland.

 

Hvad laver IK/ASG ?

Forhandlinger

IK/ASG udøver forhandlingsretten for tjenestemænd ansat af Selvstyret eller af kommunerne i stillinger, som ved grænseaftale er henført til IK/ASG og som omfatter medlemsgrupper organiseret i de tilsluttede organisationer. For tiden bistår Akademikernes Centralorganisation IK/ASG ved aftaleforhandlingerne på tjenestemandsområdet.

På overenskomstområdet udøves forhandlingsretten af de enkelte medlemsorganisationer. I praksis er der to overenskomster på IK/ASG området: ”DJØF-overenskomsten” for juridiske kandidater og universitetsøkonomer m.fl. samt ”AC-overenskomsten” for ingeniører, arkitekter, gymnasielærere, magistre og psykologer.

Selvstyrets Overenskomstafdeling anerkender dog ikke alle medlemsorganisationerne som forhandlingsberettigede. Det gælder f.eks. Den Danske Landinspektørforening, Dansk Farmaceutforening m.fl. Landinspektører og farmaceuter ansættes derfor typisk efter AC-overenskomstens bestemmelser for civilingeniører.

 

Medlemsarrangementer

IK/ASG arrangerer medlemsarrangementer i form af kurser, ”gå-hjem-møder” mv.

Bestyrelsen i IK/ASG er desuden altid åben for forslag, og hører gerne fra medlemsorganisationerne og fra deres medlemmer, hvis der er gode idéer til arrangementer.