Tillidsrepræsentatens rolle

Tillidsrepræsentanten er bindeledet mellem kollegaer, arbejdsgiver og IK/ASG.

Som tillidsrepræsentant har du pligt til at overvåge, at både kolleger og arbejdsgiver overholder overenskomsten og kutymer – herunder modvirke overenskomststridige handlinger, bl.a. arbejdsnedlæggelser.

Du har ret til at føre forhandlinger med din arbejdsgiver om lokale forhold, f.eks. aftaler om flextid mm, inden for dit område.

På arbejdspladsen skal du varetage dine kollegaers interesse i forhold til ledelsen, samarbejde med andre faggrupper og i øvrigt give støtte og opbakning til kollegaer, der henvender sig til dig.

I forbindelse med forberedelse af overenskomst- og aftaleforhandlinger spiller du en vigtig rolle ved at indsamle dine kollegaers krav og overgive disse til IK/ASG.

Som TR skal du være særlig opmærksom på forhold vedrørende:

– Løn, tillæg, merarbejdsbetaling, vederlag m.v.

– Udnyttelse af aftalte stillinger og konstitutioner

– Overholdelse af arbejdstider, hviletid og fridøgn, flextidsordninger, ferieplanlægning m.v.

– Personalepolitikken: Ansættelser, afskedigelser, forflyttelser, jobudformning, efter/videreuddannelse, kompetenceudvikling, omrokering, avancement, velfærdsforanstaltninger

– Almene arbejdsvilkår, sikkerhed, sundhed og trivsel

 

Er du i tvivl om noget, kan du slog op i denne håndbog for TR i Grønland.

TR-håndbog